ไวอากร้า

ไวอากร้า แต่ละชนิด มีความแตกต่างอย่างไร

ไวอากร้า แต่ละชนิด มีความแตกต่างอย่างไร ไวอากร้ามีหลายชนิด แต่ละชนิดมีตัวยาหลักและรูปแบบการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้ ไวอากร้า (Viagra) ตัวยาหลัก: ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) รูปแบบ: ยาเม็ด ระยะเวลาออกฤทธิ์: ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 4-6 ชั่วโมง เลวิตร้า (Levitra) ตัวยาหลัก: วาร์เดนาฟิล (Vardenafil) รูปแบบ:…