February 2024

ทำความรู้จักกับยาไวอาก้า VIAGRA

ทำความรู้จักกับยาไวอาก้า VIAGRA ไวอากร้า (Viagra) คืออะไร? ไวอากร้า (Viagra) เป็นยาที่ใช้รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย ซึ่งช่วยให้ผู้ชายแข็งตัวได้นานขึ้นและเพียงพอต่อการมีเพศสัมพันธ์ ตัวยาหลัก: ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) รูปแบบ: ยาเม็ด วิธีการออกฤทธิ์: ไวอากร้าจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศชาย ทำให้ผู้ชายแข็งตัวได้นานขึ้น ผลข้างเคียง: ไวอากร้ามีผลข้างเคียงที่คล้ายคลึงกัน เช่น ปวดศีรษะ หน้าแดง มึนงง คลื่นไส้ ข้อควรระวัง: ไวอากร้าไม่ควรรับประทานร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาไนเตรต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ไวอากร้า 특히ผู้ที่มีโรคประจำตัว…

ไวอากร้า ถูกกฎหมายไหม

ไวอากร้า ถูกกฎหมายไหม ไวอากร้า (Viagra) เป็นยาที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่ต้องมีใบสั่งแพทย์ การจำหน่ายไวอากร้า: ไวอากร้าสามารถจำหน่ายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาต เภสัชกรต้องตรวจสอบใบสั่งแพทย์ก่อนจ่ายยา ห้ามจำหน่ายไวอากร้าทางออนไลน์ บทลงโทษ: ผู้ขายไวอากร้าโดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ซื้อไวอากร้าโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท เหตุผลที่ไวอากร้าต้องมีใบสั่งแพทย์: ไวอากร้าเป็นยาที่มีผลข้างเคียง แพทย์จะต้องประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมก่อนสั่งยา ไวอากร้าอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ แพทย์จะต้องตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยทานอยู่ก่อนสั่งยา คำแนะนำ: ควรซื้อไวอากร้าจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาต…

ไวอากร้า คืออะไร อันตรายไหม

ไวอากร้า คืออะไร อันตรายไหม ไวอากร้า (Viagra) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย โดยช่วยให้ผู้ชายแข็งตัวได้นานขึ้นและเพียงพอต่อการมีเพศสัมพันธ์ ตัวยาหลัก: ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) รูปแบบ: ยาเม็ด วิธีการออกฤทธิ์: ไวอากร้าจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศชาย ทำให้ผู้ชายแข็งตัวได้นานขึ้น ผลข้างเคียง: ไวอากร้ามีผลข้างเคียงที่คล้ายคลึงกัน เช่น ปวดศีรษะ หน้าแดง มึนงง คลื่นไส้ ข้อควรระวัง: ไวอากร้าไม่ควรรับประทานร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาไนเตรต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ไวอากร้า 특히ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ…

ไวอากร้า แต่ละชนิด มีความแตกต่างอย่างไร

ไวอากร้า แต่ละชนิด มีความแตกต่างอย่างไร ไวอากร้ามีหลายชนิด แต่ละชนิดมีตัวยาหลักและรูปแบบการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้ ไวอากร้า (Viagra) ตัวยาหลัก: ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) รูปแบบ: ยาเม็ด ระยะเวลาออกฤทธิ์: ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 4-6 ชั่วโมง เลวิตร้า (Levitra) ตัวยาหลัก: วาร์เดนาฟิล (Vardenafil) รูปแบบ:…