ไวอากร้า ถูกกฎหมายไหม

ไวอากร้า ถูกกฎหมายไหม

ไวอากร้า ถูกกฎหมายไหม ไวอากร้า (Viagra) เป็นยาที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่ต้องมีใบสั่งแพทย์ การจำหน่ายไวอากร้า: ไวอากร้าสามารถจำหน่ายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาต เภสัชกรต้องตรวจสอบใบสั่งแพทย์ก่อนจ่ายยา ห้ามจำหน่ายไวอากร้าทางออนไลน์ บทลงโทษ: ผู้ขายไวอากร้าโดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ซื้อไวอากร้าโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท เหตุผลที่ไวอากร้าต้องมีใบสั่งแพทย์: ไวอากร้าเป็นยาที่มีผลข้างเคียง แพทย์จะต้องประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมก่อนสั่งยา ไวอากร้าอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ แพทย์จะต้องตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยทานอยู่ก่อนสั่งยา คำแนะนำ: ควรซื้อไวอากร้าจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาต…