การทำลูกอย่างไรให้ปลอดภัย

การทำลูกอย่างไรให้ปลอดภัย

การทำลูกอย่างไรให้ปลอดภัย การทำลูกอย่างไรให้ปลอดภัย หมายถึง การตั้งครรภ์และคลอดบุตรโดยไม่เกิดอันตรายต่อทั้งแม่และลูก สามารถแบ่งเป็น 2 แง่มุมหลัก คือ 1. สุขภาพของแม่ ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด ตรวจครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. สุขภาพของลูก ฝากครรภ์กับแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ ทานอาหารและยาตามแพทย์สั่ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี…