ไวอากร้า แต่ละชนิด มีความแตกต่างอย่างไร

ไวอากร้ามีหลายชนิด แต่ละชนิดมีตัวยาหลักและรูปแบบการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ไวอากร้า (Viagra)

ตัวยาหลัก: ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
รูปแบบ: ยาเม็ด
ระยะเวลาออกฤทธิ์: ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 4-6 ชั่วโมง
เลวิตร้า (Levitra)

ตัวยาหลัก: วาร์เดนาฟิล (Vardenafil)
รูปแบบ: ยาเม็ด
ระยะเวลาออกฤทธิ์: ประมาณ 15-20 นาที
ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 4-5 ชั่วโมง
เซียลิส (Cialis)

ตัวยาหลัก: ทาดาลาฟิล (Tadalafil)
รูปแบบ: ยาเม็ด
ระยะเวลาออกฤทธิ์: ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 36 ชั่วโมง
สเตนดร้า (Stendra)

ตัวยาหลัก: อวานาฟิล (Avanafil)
รูปแบบ: ยาเม็ด
ระยะเวลาออกฤทธิ์: ประมาณ 15 นาที
ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 6 ชั่วโมง
ไวอากร้าชนิดละลายในช่องปาก (Viagra ODT)

ตัวยาหลัก: ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
รูปแบบ: ยาเม็ดละลายในช่องปาก
ระยะเวลาออกฤทธิ์: ประมาณ 15-30 นาที
ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 4-6 ชั่วโมง
ข้อควรระวัง:

ไวอากร้าทุกชนิดมีผลข้างเคียงที่คล้ายคลึงกัน เช่น ปวดศีรษะ หน้าแดง มึนงง คลื่นไส้
ไวอากร้าไม่ควรรับประทานร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาไนเตรต
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ไวอากร้า
สรุป:

ไวอากร้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในแง่ของตัวยาหลัก รูปแบบการออกฤทธิ์ ระยะเวลาออกฤทธิ์ และผลข้างเคียง ควรเลือกใช้ไวอากร้าให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

By admin