ไวอากร้า ถูกกฎหมายไหม

ไวอากร้า (Viagra) เป็นยาที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่ต้องมีใบสั่งแพทย์

การจำหน่ายไวอากร้า:

ไวอากร้าสามารถจำหน่ายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาต
เภสัชกรต้องตรวจสอบใบสั่งแพทย์ก่อนจ่ายยา
ห้ามจำหน่ายไวอากร้าทางออนไลน์
บทลงโทษ:

ผู้ขายไวอากร้าโดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ซื้อไวอากร้าโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
เหตุผลที่ไวอากร้าต้องมีใบสั่งแพทย์:

ไวอากร้าเป็นยาที่มีผลข้างเคียง แพทย์จะต้องประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมก่อนสั่งยา
ไวอากร้าอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ แพทย์จะต้องตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยทานอยู่ก่อนสั่งยา
คำแนะนำ:

ควรซื้อไวอากร้าจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาต
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ไวอากร้า
ไม่ควรซื้อไวอากร้าทางออนไลน์

By admin

Related Post