การทำลูกอย่างไรให้ปลอดภัย

การทำลูกอย่างไรให้ปลอดภัย หมายถึง การตั้งครรภ์และคลอดบุตรโดยไม่เกิดอันตรายต่อทั้งแม่และลูก สามารถแบ่งเป็น 2 แง่มุมหลัก คือ

1. สุขภาพของแม่

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกาย
ทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
พักผ่อนให้เพียงพอ
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด
ตรวจครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. สุขภาพของลูก

ฝากครรภ์กับแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน
ตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์
ทานอาหารและยาตามแพทย์สั่ง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี กัมมันตภาพรังสี และมลพิษ
เตรียมตัวสำหรับการคลอดบุตร
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึง เช่น

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
การสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม

By admin

Related Post